HOT 1000 ĐỘ: Xuất hiện cây cầu kính “ôm cua vách núi” thứ 2 ở Việt Nam – dài và cao nhất Đông Nam Á

28-06-2019